Privacyverklaring

 

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de psychologische behandeling in mijn praktijk. In deze privacyverklaring geef ik u informatie hoe ik uw gegevens behandel en vertel u over de rechten die u heeft.


Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam

D.E.M.P. Paping-Schoemaker

Adres

Over de Vesten 1

Postcode / woonplaats

3116 AD Schiedam 

Telefoonnummer

06-10784682

Functionaris gegevensbescherming

Desiree E.M.P. Paping-Schoemaker

 E-mailadres

demppaping@gmail.com

     

 

Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Ik verzamel uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een psychologische behandeling,
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, correspondentie met uw huisarts of het financieel afhandelen van de behandeling.

Ik zal uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.


Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.


Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van mijn medische software Incura genaamd,  (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij ik u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vraag.

De bewaartermijn :

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.


Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op

Inzage in dossier

U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.

Rectificatie

U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.

Vernietiging

U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

 

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres  demppaping@gmail.com. Ik zal vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

 

Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuur  dan een e-mail naar demppaping@gmail.com

 

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.