Contact met derden

De huisarts is in 80% van de gevallen degene die u voor hulp naar mijn praktijk heeft verwezen. Het is verplicht een verwijsbrief van de huisarts te hebben voor het eerste gesprek.In deze verwijsbrief moet staan dat het gaan om een verwijzing naar de Basis GGZ in verband met een vermoeden van een DSM 5 stoornis.

Ik werk graag en veel met huisartsen samen teneinde een optimale afstemming over het te voeren behandelbeleid te krijgen.  Als u  schriftelijk toestemming  geeft  laat ik de huisarts aan het begin van de behandeling per brief weten wat het behandelbeleid zal zijn.

Naast de huisarts komt er ook regelmatig een verzoek om informatie van Arbodiensten of andere instellingen. Ook hierbij geldt dat ik uitsluitend met uw medeweten en met uw expliciete toestemming informatie over uw behandeling zal geven.

Terug naar Werkwijze