Beroepsgeheim

Alles wat u mij vertelt valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Volgens deze wet mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt worden voor uw behandeling. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen, behalve als u daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Terug naar Werkwijze