Aanmelden

U kunt zich aanmelden als u een verwijsbrief van uw huisarts naar de Basis GGZ heeft. Hierin moet staan dat het gaat om een verwijzing in verband met een vermoeden van een DSM5 stoornis.

  • Aanmelden via telefoon :06-10.78.46.82

  • Aanmelden kan per e-mail: dpaping@gmail.com                                    Let op dit betreft gewoon e-email verkeer en voldoet niet aan de richtlijnen van de LVVP (dat wil zeggen dat het geen extra beveiligd emailadres is) .

Ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op, doorgaans binnen 24 uur. 

Afwezigheid en waarneming.
 
Bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte wordt er waargenomen door een collega.
De contactgegevens van de waarnemer worden vermeld op mijn voicemail.
Deze waarneming is uitsluitend bedoeld voor cliënten die bij ons in behandeling zijn.
   
Contact bij crisis
 Hoewel we altijd zullen proberen snel te reageren op uw berichten, kan het voorkomen dat u         direct hulp nodig heeft. Bij zeer dringende zaken en crisis dient u daarom contact op te             nemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost.