Verwerkingsproblemen/ rouwverwerking

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met ernstige ziekte of verlies van een naaste. Wat dan volgt is een rouwreactie: een reactie die vaak dezelfde kenmerken heeft als een depressie, zoals somberheid, gecombineerd met bijvoorbeeld slapeloosheid, verminderde eetlust of concentratieproblemen. Deze reactie is normaal en kan zeker een jaar duren. Wanneer de symptomen echter over een langere periode op indringende en verstorende wijze aanhouden, lijkt de verwerking ergens vast te lopen. Niet verwerkte gevoelens blijven dan op de meest ongewenste momenten de kop opsteken en het lukt niet om ze effectief "weg te drukken". De behandeling richt zich in dat geval op het opsporen van de oorzaken van dit vastlopen. Leidende vraag bij de behandeling is: wat is er nodig om weer  verder te kunnen met het leven. Hierbij wordt gewerkt met interventies en inzichten uit verschillende therapeutische behandelingen.

Terug naar Behandelaanbod