Stress, spanning & hyperventilatie

Bij hyperventilatie wordt vaak gedacht aan de acute vorm waarbij iemand met spoed naar de 1e hulp wordt gebracht om aldaar te horen te krijgen "dat het tussen de oren zit". Chronisch hyperventileren komt echter veel vaker voor: het is dan een gewoonte geworden om altijd net te hoog en te gespannen te ademen. De behandeling van deze klachten is altijd een twee-sporen beleid: enerzijds het aanleren van een ontspannen ademhaling en anderzijds het verwerven van inzicht in de achtergronden van deze chronische gespannenheid. Niet zelden blijkt deze chronische gespannenheid samen te gaan met een overmatig verantwoordelijkheidsgevoel, moeite met nee-zeggen en de neiging het belang van de ander voorrang te geven boven het eigen belang. Ook hier geldt dat de behandeling zich allereerst richt op klachtenvermindering. Om terugval te voorkomen wordt vervolgens gewerkt aan de onbalans in onderliggende gedrags- en denkpatronen.

Terug naar Behandelaanbod