Overspannenheid & werk/studieproblemen

Bij langdurige blootstelling aan stressfactoren tijdens werk of studie ontstaat soms lichamelijke of geestelijke vermoeidheid. Deze vermoeidheid kan samengaan met uiteenlopende spanningsklachten zoals prikkelbaarheid, slaapproblemen of diverse pijnklachten. Afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten is er sprake van overspannenheid of burn-out. In de ontwikkeling van deze klachten spelen persoonlijke factoren vaak een rol, zoals perfectionisme, moeilijk grenzen kunnen stellen of een sterk plichtsbesef. De behandeling richt zich allereerst op klachtenvermindering, veelal m.b.v. interventies uit de cognitieve gedragstherapie. Als de klachten voldoende onder controle zijn worden de onderliggende gedrags- en denkpatronen onder de loep genomen. Doel is de balans tussen draagkracht en draaglast te herstellen en terugval te voorkomen.

Terug naar Behandelaanbod