Levensfase-problematiek

In elke fase in het leven dienen zich nieuwe uitdagingen aan, alsmede de noodzaak afscheid te nemen van aspecten van de voorgaande fase. Voorbeelden van dergelijke fase-overgangen zijn voor het eerst zelfstandig wonen, samenwonen/huwelijk, een gezin stichten, pensionering, verlies van vitaliteit bij ouderdom. Soms is er sprake van stagnatie en lukt het niet om de overgang naar een volgende fase te maken. De behandeling richt zich in die gevallen op vergroting van inzicht: waar loopt het precies vast en wat moet er gebeuren om het natuurlijk verloop weer voortgang te kunnen laten vinden? In de behandeling wordt gewerkt met interventies en inzichten vanuit diverse therapeutische scholen. Kernbegrippen zijn verwerken, psycho-educatie en aanvaarding.

Terug naar Behandelaanbod