Intake

 

Intakegesprek

In het eerste gesprek zullen we vooral met elkaar kennis maken. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw problemen, uw huidige leefsituatie, medische achtergrond, uw (eventuele) relatie en andere voor u belangrijke omstandigheden. Wij geven u verdere informatie over onze werkwijze en u kunt natuurlijk vragen stellen. 

Contact bij crisis

Hoewel we altijd zullen proberen snel te reageren op uw berichten, kan het voorkomen dat u direct hulp nodig heeft. Bij zeer dringende zaken en crisis dient u daarom contact op te nemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost.
Net als alle andere gesprekken duurt het intakegesprek 60 minuten. Doel is om samen met u tot een helder, concreet en werkbaar behandelplan te komen.
U dient bij het 1e gesprek een verwijsbrief van uw huisarts mee te nemen om in aanmerling te komen voor verzekerde zorg.
 
Afwezigheid en waarneming

Bij afwezigheid wegens vakantie of ziekte wordt er waargenomen door een collega.
De contactgegevens van de waarnemer worden vermeld op mijn voicemail.
Deze waarneming is uitsluitend bedoeld voor cliënten die bij ons in behandeling zijn. 

Uw privacy, geheimhoudingsplicht en kwaliteitsstatuut

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Desiree vindt samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal uw behandelaar de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming. 

Indien u bij mij niet de hulp kunt krijgen die u nodig heeft verwijs ik u door.

Terug naar Werkwijze