Gezinsproblemen

Ouderbegeleiding

Spanningen en problemen binnen het gezin kunnen aanzienlijk verminderen door een betere samenwerking van de ouders / opvoeders. Of er nu wel of niet iets met het kind of de kinderen aan de hand is: alle kinderen varen wel bij een rustig, warm en ontspannen thuisklimaat. Om dit klimaat te creëren is het nodig dat de ouders gezamenlijk een helder opvoedingsbeleid hebben vastgesteld en in de uitvoering hiervan elkaar voldoende ruimte en steun kunnen geven. De behandeling van gezinsproblematiek richt zich primair op de ouders en herstel van de hiërarchie binnen het gezin. 

Ouder(s)-kind contact

Als de kinderen in de pubertijd & adolescentie komen kan het contact tussen het kind en ouder(s ) soms vastlopen, met alle frustratie, pijn en ontregeling in het gezin van dien. Ook hier richt de behandeling zich bij voorkeur op de ouders met de focus op wat te doen om het contact te verbeteren.

Terug naar Behandelaanbod