Gevoelens van minderwaardigheid

Een laag zelfbeeld kan de dagelijkse ervaringen fors negatief kleuren en daarmee een startpunt zijn voor een heel scala aan klachten, zoals depressie, angststoornis, overspannenheid. De behandeling richt zich op het in kaart brengen van de ontstaansgeschiedenis van dit negatieve zelfbeeld: waar heeft iemand geleerd zichzelf als negatief en minderwaardig te beschouwen? Vaak zijn de eerste bouwstenen van een laag zelfbeeld gelegd in de kindertijd. Soms was dit thuis, in het gezin van herkomst, maar niet zelden ook op school, als er bijvoorbeeld sprake was van pesten. Nadat dit startpunt helder in beeld is gekomen, is de volgende stap het rechttrekken van het zelfbeeld naar reële proporties. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende interventies en inzichten uit diverse therapeutische scholen.

Terug naar Behandelaanbod