Angst & Paniek

Angst maakt dat we goed kunnen reageren op gevaar en is daarmee functioneel. Bij bovenmatige angst is er ook sprake van angst als er geen echt gevaar is. We spreken van een angststoornis als deze bovenmatige angst zo sterk is geworden dat zij leidt tot beperkingen in het dagelijkse functioneren. Er zijn verschillende soorten angststoornissen zoals bijvoorbeeld faalangst, paniekaanvallen, angst om een ernstige ziekte te krijgen of angst voor alledaagse dingen. Om welke angst het ook gaat, over het algemeen geldt dat een angststoornis goed te behandelen is. De meest gangbare methode om angst- en paniekklachten te behandelen is cognitieve gedragtherapie, maar er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Zeker als er al meerdere behandelingen geprobeerd zijn kan het effectief zijn om de functie van de angstklachten onder de loep te nemen: soms is angst een manier geworden om met moeilijke of confronterende zaken om te gaan. In die gevallen richt de behandeling zich vooral op het aanleren van nieuwe manieren om hier mee om te gaan. In enkele gevallen is het nodig de behandeling te ondersteunen met medicatie. Dit gebeurt altijd in overleg met de huisarts.

Terug naar Behandelaanbod