Afspraak afzeggen

Uiteraard kan het voorkomen dat u verhinderd bent voor een afspraak.

Afzeggen kunt u telefonisch of per e-mail doen.

Wanneer u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak doet  zijn hieraan geen kosten voor u verbonden. Indien dit korter dan 24 uur voor de geplande afspraak is worden de volledige kosten van het consult bij u in rekening gebracht.

Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.