Aanmelden

U kunt zich aanmelden als u een verwijsbrief van uw huisarts naar de Basis GGZ heeft. Hierin moet staan dat het gaat om een verwijzing in verband met een vermoeden van een DSM5 stoornis.

Aanmelden kan op 3 manieren:

 

 

In alle gevallen neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Helaas is de praktijk voor nieuwe aanmeldingen voorlopig gesloten.

Voor waarneming verwijs ik u naar www.psychologengroepschiedam.nl