Enkelvoudig en meervoudig trauma

Er is sprake van een trauma als iemand getuige of slachtoffer is van een levensbedreigende of bijzonder schokkende gebeurtenis. Soms kan dit aanleiding zijn voor het ontstaan van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Kenmerken zijn onder andere last hebben van herbelevingen, bijvoorbeeld nachtmerries, moeite hebben om over het trauma te vertellen of er aan te denken. Vaak is er sprake van verhoogde waakzaamheid, wat zich kan uiten in slecht slapen, prikkelbaarheid, concentratieproblemen of heftige schrikreacties. De behandeling is gericht op het dempen en reduceren van deze gevolgen van het trauma. Een veel gebruikte behandelmethode is EMDR.

Terug naar Behandelaanbod