Dwangklachten

Als er een sterke, moeilijk te bedwingen neiging is om bepaalde handelingen steeds opnieuw uit te voeren, spreken we van dwanghandelingen. Voorbeelden hiervan zijn schoonmaakrituelen, tellen of veelvuldig controleren. Als er sprake is van terugkerende, opdringende gedachtes die een duidelijke angst veroorzaken, spreken we van dwanggedachten. Voorbeelden van de laatste zijn angst voor besmetting, ongelukken of rampen. Deze dwanghandelingen en/of dwanggedachten kunnen het dagelijks leven behoorlijk in beslag nemen. Met behulp van o.a. interventies uit de cognitieve gedragtherapie kunnen de patronen doorbroken worden. Doel van de behandeling is weer vrij te worden om te kiezen in denken en doen. Hierbij wordt gewerkt met interventies en inzichten uit verschillende therapeutische behandelingen.

Terug naar Behandelaanbod